Een mensgerichte organisatie

Investeren in het welzijn van werknemers is essentieel in onze huidige werkomgeving. Decennia lang is er te eenzijdig gestuurd op welvaartsontwikkeling, maar voor medewerker en organisatie zijn de grenzen bereikt. Onze klant HEYDAY vroeg om begeleiding naar een mensgericht organisatie.

Een mensgerichte organisatie

Mensgericht leiderschap

In alle sectoren kraakt het door onderbezetting, frequent verzuim en een toename aan langdurig openstaande vacatures. Vorig jaar gaf 20% van de werkende bevolking aan, ruim 1,6 miljoen mensen, last te hebben van burn-out achtige klachten (TNO, 2023). Vooral door de dagelijkse druk die ervaren wordt door verplichtingen vanuit verschillende aspecten van het leven. Het volledig vervagen van grenzen tussen werk en privé draagt daar aan bij. We hebben het hier over leefdruk. Je ziet het effect van leefdruk in alle sectoren. Dit benadrukt de noodzaak voor werkgevers om serieus te investeren in welzijn.

Investeren in welzijn door ‘mensgericht leiderschap’, aan de hand van het Caring en Daring principe 

Een effectief kader om welzijn te bevorderen is het 'Caring en Daring' principe, uiteengezet door Kohlrieser (2012). Dit gedachtegoed richt zich op een evenwichtige benadering van leiderschap die twee kerncomponenten omvat:

- Caring (zorgzaamheid): Dit aspect legt de nadruk op het welzijn van alle medewerkers. Het gaat om empathie, geven van onvoorwaardelijke steun, en het creëren van een inclusieve werkomgeving waarin medewerkers zich begrepen voelen.

- Daring (uitdaging): Dit aspect betreft het uitdagen van medewerkers in hun volledig potentieel. Het gaat om het stellen van reeële verwachtingen, het bieden van groeimogelijkheden en het stimuleren van autonomie en creativiteit.

De sleutel tot welzijn ligt in het vinden van de juiste balans tussen zorgzaamheid en uitdaging voor elke individuele medewerker. Dat is de kern van mensgerichtheid: aandacht voor het welzijn van elk individu. Niet iedereen heeft dezelfde behoeften of reageert hetzelfde op stress en op verantwoordelijkheid. Daarom is het belangrijk dat leidinggevenden adaptief en responsief zijn en inspelen op de unieke omstandigheden en voorkeuren van medewerkers. 

Lees en ontdek hieronder hoe wij HEYDAY ondersteunen in de transitie naar een mensgerichte organisatie!

Grenzen verleggen

HEYDAY heeft het principe van ‘Caring & Daring’ volledig omarmd in z’n leiderschap. De organisatie investeert in leiderschaps- en cultuurontwikkeling en samen hebben we een op maat leiderschapsprogramma ontwikkeld, met de ambitie om volledig mensgericht te worden. Dat vraagt van zowel leidinggevenden als van medewerkers om met elkaar open gesprekken te voeren, waarin onder andere ook welzijn aan de orde komt. En dan komt het aan op zaken als je psychologisch veilig voelen, signalen kunnen opvangen en persoonlijk leiderschap nemen. Fundamentele zaken die ertoe bijdragen dat mensen plezierig naar het werk gaan en minder leefdruk ervaren, waardoor het elkaar positief versterkt. 
 

Daarom Dutchleaders

Naar een bloeiende toekomst!

Grensverleggend

Grensverleggend

SAMEN verleggen we jouw grenzen en die van je organisatie.
Altijd op maat

Altijd op maat

Omdat elk mens en elke organisatie uniek is in de uitdagingen waar ze mee te maken hebben.
Persoonlijk

Persoonlijk

Face to face ontmoeten is de standaard in alles wat we doen.

De tussentijdse resultaten?

Meer informatie

Cookies?

Wij maken gebruik van cookies om uw gebruikservaring binnen de website te verbeteren

Akkoord