Beoordelingen

Kennis en inspiratie

Over grenzen gaan

Over grenzen gaan

24-11-2023
door Pierre Mellegers

‘Wat is jouw grens? Wanneer gaat iemand over jouw grens Pierre?’ 

Mede getriggerd door recente nieuwsberichten over grensoverschrijdend gedrag, zette deze vraag me aan het denken. En dan met name de vraag: wat kan bijdragen om mensen bewust te maken van elkaars grenzen? 

Grensoverschrijding, hoe onbedoeld ook, komt vaker voor dan we ons bewust zijn. Bijna dagelijks lees ik voorbeelden in de media over grensoverschrijding. De vraag die me blijft bezighouden is of dit niet te voorkomen is? Het antwoord is ingewikkelder dan ik dacht. Er is geen panacee tegen bewuste, willens en wetens, grensoverschrijding. Ik ben van mening dat als we de ander niet meer als mens zien, maar als een object van onze eigen fantasie, dat het dan overgaat naar gedrag dat we als strafbaar aanmerken. 

Maar hoe zit het met onbewuste grensoverschrijding? Gedrag dat we in contact met de ander direct of soms achteraf als grensoverschrijdend ervaren. Hoe kunnen we hier meer bewust van worden? En hoe kunnen we het gesprek erover aangaan?  

Mijn eigen grens

Laat ik het eerst persoonlijk maken. Wanneer gaat iemand over mijn grens? 

Wat me direct te binnen schiet is een voorval laatst in de stad. Er stonden jongeren bij de supermarkt die continu het ‘k-woord’ gebruikte. En dan niet in één keer, nee wel 10/15 keer in 5 minuten. Dat ging echt over mijn grens. Ik heb diverse mensen verloren aan deze ziekte en om dat dan anderen toe te wensen, dat ging mij echt te ver. Ik stapte op de groep af en vroeg of ze ermee wilden stoppen. Ze stopten, lachten me uit en liepen weg. Een ander voorval vond jaren geleden plaats in de werksfeer. Ik werd door iemand hoger in de hiërarchie, regelmatig geïntimideerd. De psychische druk werd zo hoog dat ik last kreeg van allerlei lichamelijke klachten. Ik zat ‘opgesloten’ in mijn eigen ervaring. Erover praten was geen optie. Een arts constateerde burn-out verschijnselen. De klachten verdwenen nadat ik niet meer in contact kwam met de betreffende persoon. 

Tijdens het schrijven van deze blog werd ik me bewust van veel meer situaties waarin ik grensoverschrijding heb ervaren. Maar ik stelde mezelf ook de vraag of ik zelf wel eens over iemands grens ben gegaan, en hoe bewust was ik me daarvan geweest? Als ik heel eerlijk ben, dan moet ik dat helaas bevestigen. Ook ik ben wel eens stevig uitgevallen. 

Over de contactgrens

In onze coachopleiding werken we met het begrip ‘contactgrens’. Dit begrip is afkomstig vanuit de Gestaltpsychologie en verwijst naar het punt waar de persoonlijke ruimte van een individu grenst aan zijn omgeving. ‘Ik’ versus ‘niet-ik’. In onze relaties met anderen markeert de contactgrens het verschil tussen jou en de ander. Er is sprake van een fysieke contactgrens, namelijk je lichaam, en een psychische grens, je waarden en normen. Samen vormen ze onze ‘ik’.

Ieder mens heeft contact nodig om te kunnen leven. Contact zorgt ervoor dat onze behoeftes worden ingevuld, zowel de fysieke als psychologische. De contachtgrens is altijd dynamisch. Een voorbeeld hiervan is wanneer iemand zich terugtrekt tijdens een gesprek of fysieke nabijheid vermijdt. Deze afstand kan zowel mentaal als emotioneel zijn en geeft aan waar de persoonlijke grenzen liggen. 

Het begrip contactgrens versimpelt de relatie tussen twee mensen door uit te gaan van drie posities: 

 • Voor de grens
 • Op de grens 
 • Over de grens

In de opleiding werken we ermee door bewust te zijn van deze posities en een gevoel te ontwikkelen over wat de grens tussen jezelf en iemand anders is. Het is een zoekproces tussen twee mensen. Tijdens de opleiding oefenen deelnemers hiermee door op een afstand tegenover elkaar te gaan staan. Vervolgens lopen ze in stilte stap voor stap naar elkaar toe om de toenadering te ervaren met vragen als: wat merk ik in m'n lijf? Wat zijn mijn gedachten? Wat voelt nog comfortabel en wat niet? Deze oefening zorgt ervoor dat deelnemers samen bewust worden van elkaars grens en wat er gebeurt in het contact wanneer de ander letterlijk te dichtbij komt, of juist te veel afstand houdt. Deze grenservaringen dragen bij aan een bewustzijn over contact- en relatieprocessen.

Relationeel bewustzijn

Terug naar mijn vraag: is er een benadering die bijdraagt aan de bewustwording van grensoverschrijding waardoor het gesprek erover mogelijk wordt? 

Ik zie in de Gestalt benadering dat het begrip ‘contactgrens’ voor een brede doelgroep een belangrijke bijdrage kan leveren aan een vergroot bewustzijn over grensoverschrijding. Dan denk ik aan leiders en professionals die vanuit een hiërarchische positie een relationeel bewustzijn zouden moeten ontwikkelen over het effect van hun gedrag op anderen. Met vragen als: hoe maak ik ‘veilig’ contact? Hoe creëer ik een relatie? Wat is mijn 'person effect?' Hoe geef ik leiding? Hoe beïnvloed ik anderen? 

Maar feitelijk zou ieder mens zich hier bewust van moeten zijn. Besef dat er een grens is, en dat er in elke ontmoeting een verschil is tussen jezelf en de ander. En dat je die grens daarom hebt te respecteren. Dat ervaar ik als het fundament waarop relaties tussen mensen ontstaan en verbondenheid ervaren kan worden. 

Wat zou je vandaag nog kunnen doen om dit direct handen en voeten te geven:

 1. Echt luisteren: volledige aandacht geven aan de ander en empathisch luisteren.
 2. Erkenning van individualiteit: de ander zien als een uniek persoon met eigen ervaringen, gevoelens en perspectieven.
 3. Wederzijdse respect: anderen behandelen met respect en waardigheid. 
 4. Verplaats je in de ander: proberen om de wereld te zien vanuit het perspectief van de ander. 
 5. Nieuwsgierig zijn: je verwonderen over wie de ander is door je oprecht te interesseren in drijfveren, waarden en normen. 

Ben je geïnteresseerd in het begrip ‘contactgrens’ en wat ik kan bijdragen aan het vergroten van je bewustzijn hierin?

Lees artikel
Medewerkers ontwikkelen? Begin met de coachende vaardigheden van leidinggevenden!

Medewerkers ontwikkelen? Begin met de coachende vaardigheden van leidinggevenden!

21-11-2023
door Pierre Mellegers

De afgelopen twee weken heb ik een groep van twintig leidinggevenden getraind in coachend leiderschap. Het doel: meer leidinggeven vanuit de principes van coachend leiderschap in plaats van het leiding geven op inhoud.

Alle deelnemers waren het erover eens: 'Door de coachende leiderschapsstijl ontstaat er een dynamiek van resultaatgericht en ontwikkeling tegelijkertijd. Zeer inspirerend en effectief.’

Methodes en vaardigheden

We hebben drie gespreksmethodes getraind:

 1. Oplossingsgericht coachen: focus op het versterken van het probleemoplossend vermogen.
 2. Resultaatgericht coachen, aan het begin van het gesprek het te bereiken resultaat centraal stellen.
 3. Awareness based coachen, je directe waarneming inzetten met als doel om het bewustzijn bij de ander te vergroten.

Elkaar coachen

De training was zo opgezet dat de deelnemers elkaar coachten op zowel praktijksituaties als op persoonlijke ontwikkelvragen. Het waren twee intensieve dagen met onderdelen als:

 • 1-op-1 coachende gespreksvoering
 • Coachen van teams
 • Het inzetten van awareness in gesprekken
 • Het creëren van psychologische veiligheid door ‘caring & daring’

De kracht van de training zat in het zelf ervaren van de technieken en het aanscherpen van vaardigheden, zoals:

 • Empathisch luisteren: kunnen aanvoelen en begrijpen wat er achter de woorden van iemand schuil gaat.
 • Vragen stellen: diepgaande vragen kunnen stellen om daarmee het denkproces te stimuleren en de creativiteit te versterken.
 • Feedback: het geven van opbouwende feedback die zelfreflectie in gang zet.
 • Vertrouwen opbouwen door aware te zijn van de wisselwerking.

Door elkaar te coachen was de leerervaring dubbel krachtig. Voor de coachende leider ‘hé, dit is eenvoudig en het werkt echt’, en voor de coachee ‘ik krijg echt veel inzicht in mijzelf en leer om in oplossingen en resultaten te denken’. Het awareness based coachen bleek een echte eye-opener. Je verlaagt de drempel om elkaar feedback te geven.

Gedurende de training werd extra aandacht besteed aan het zelfbewustzijn van de leidinggevende. Coachende leiders zijn zich bovengemiddeld bewust van hun persoonlijke waarden en overtuigingen en hun mindset om anderen te kunnen ontwikkelen.

Topsport

Het was zeer inspirerend om deze training te geven. Ik heb ervaren hoe krachtig het is als alle leidinggevenden tegelijkertijd een ontwikkelstap maken. In het leiderschap ontstaat dan direct een focus op ontwikkeling en resultaat. De effecten hiervan zullen zij doorvertalen naar hun teams. Over een paar maanden organiseren we met alle leidinggevenden een vervolgsessie, met als doel om te evalueren en te verdiepen.

Leiding geven is nu eenmaal topsport en als je bij de top wilt blijven, vraagt dat om een mentaliteit van continue training. Benieuwd hoe wij dat doen? Neem contact met me op en ik vertel je er alles over!

Lees artikel
Leven met de seizoenen: van buiten naar binnen

Leven met de seizoenen: van buiten naar binnen

14-11-2023
door Camiel van Damme

Afgelopen week was ik op bezoek bij mijn natuurarts waar ik al vele jaren regelmatig kom. Naast het feit dat zij me altijd heel goed helpt met mijn gezondheid, leer ik er elke keer weer nieuwe dingen. Soms kan ik die makkelijk onthouden en soms is het best complex. Maar altijd zo ontzettend logisch, dat ik denk: ‘dit zou iedereen moeten weten.’

Ik begreep dat mijn lever het zwaar had. En dat dit mede hoort bij deze periode. Het thema van deze periode van het jaar blijkt namelijk te gaan over de balans van buiten naar binnen. Van de warmte van de zon buiten naar de warmte van binnen. Meer tijd en ruimte voor reflectie en naar binnen keren. Als we dit als mensen goed doen, dan voelt het heel natuurlijk voor ons lichaam. Daar hoort aarden bij, grond voelen onder je voeten, onder je lijf. Alle indrukken en emoties even écht loslaten. Goed inademen maar ook weer uitademen. Als dat niet goed lukt, drukt dat ook op je lever.

Wijntje erbij

In deze tijd kan ik bij een wijntje ook goed loslaten, denk ik dan. Dit bleek wel te kloppen. ‘Gelukkig’, dacht ik. Toch een beetje motivatie voor mijn alcohol-liefhebberij. Wijn zou helpen om mezelf wat lichter te voelen en daarmee te zakken in mijn energie. Ook een vorm van reflectie, toch? Herkenbare beweging? Alleen… om meerdere redenen helpt het niet echt. Het is geen echte aarding en zet aan tot meer drinken bijvoorbeeld. Ik zal dus toch over moeten stappen op een ander ritueel. 

Ritme van de seizoenen

Over naar binnen keren gesproken, Jaap Voigt had daar dit jaar bij de Meaningful Leadership Community een heel inspirerend verhaal over toen we spraken over zijn boek ‘Leven & werken in het ritme van de seizoenen’. Volgens zijn filosofie begint de winter al op 4 november. Klik maar eens op de maand november van deze podcast. De periode van de nacht ingaan en wortelen in de aarde, een mooie uitdaging in deze tijd van veel werk en drukte om ons heen.

Genieten

Terug naar de adviezen van mijn natuurarts. Neem eens gal & leverthee zei ze. Dat zal veel mensen goed doen overigens in deze periode van het jaar. Ik ga er maar eens goed voor zitten, terwijl ik geniet van de duisternis. Wel met wat kaarsjes aan en een knisperend haardvuur. Want een beetje warmte doet ook mij goed… 

Ik wens je een heerlijke winter!

Meer weten over het programma van de Meaningful Leadership Community en hoe je lid kunt worden? Dat vind je op deze pagina!

Lees artikel
Hoe een ‘caring’ cultuur een boost geeft aan leren en ontwikkelen

Hoe een ‘caring’ cultuur een boost geeft aan leren en ontwikkelen

13-11-2023
door Pierre Mellegers

Een aantal weken geleden werd ik door Global Director HRM Linda Noë gevraagd of ik twee teams kon trainen op het gebied van Coachend Leiderschap in Nieuw-Zeeland… Sterk aangetrokken door het avontuur om nieuwe mensen te ontmoeten en mijn ervaring door te kunnen geven, zei ik direct ‘ja!’

Wat ik me niet meteen realiseerde was dat ik volledig in het Engels moest trainen. Ik spreek wel wat Engels, maar een training geven vereist wel een ander niveau dan mijn steenkolenengels. Maar goed, er was nog tijd om me voor te bereiden. Trainingsmateriaal vertaald, vaker Engels gesproken en kranten gelezen. En of we go, naar Nieuw-Zeeland.

Goede landing

Eenmaal in N-Z was er een heel programma voor Linda en mij gemaakt. Kennismakingen, een ontmoeting met het team, aanschuiven bij een overleg en gezamenlijk uit eten in een cosy restaurant. Er werd van alles gedaan om ons een goede ‘landing’ te geven. Vanaf het begin voelde ik me welkom. De sfeer, openheid, gastvrijheid en interesse in mij was ongekend. Alsof ik hier al jaren kwam!

Deze vorm van ‘caring’ had ik nog nooit in mijn werkzame leven meegemaakt. Ik kreeg echt de tijd om me onder te dompelen in de Nieuw-Zeelandse cultuur en met Linda toe te werken naar de start van de training. Tijdens de gesprekken viel het me op dat iedereen ook echt zin had om de training te volgen. Ik voelde een positieve spanning en het verlangen om echt te vlammen.

En toen was daar het moment, de aftrap van de training. Na het welkomstwoord van de directeur, waren alle ogen op mij gericht. Wat er toen gebeurde was incredible! De Engelse woorden kwamen vloeiend uit m’n mond. Ik hoorde mezelf de concepten over secure base uitleggen, het belang van ‘caring’ en ‘daring’ benadrukken en de verschillende coach benaderingen toelichten. En als ik er niet helemaal uitkwam, waren daar het team en Linda om me te aanvullen.

Aandacht voor ‘caring’

Dit is wat een ‘caring’ cultuur teweeg brengt, realiseerde ik me. Het belang hiervan wordt vaak onderschat en weggezet als ‘soft’. Door aandacht te geven aan ‘caring’ ontstaat een hechte relatie voor samenwerking waarin vertrouwen en psychologische veiligheid centraal staan. Ik ervaarde het nu aan den lijve! Hierdoor konden de groep en ik elkaar maximaal uitdagen en ons volledige potentieel inzetten. We creëerden samen een leeromgeving waarin we laagje voor laagje de verschillende coachtechnieken afpelden, en leren ‘in het moment’ mogelijk werd. De drie dagen vlogen voorbij en we eindigden met big hugs en een schat aan leerervaringen. En ik had er nieuwe vrienden bij. Wat een rijkdom!

Wil jij meer weten over wat ‘caring’ en ‘daring’ is en over de relatie met secure base leiderschap? Verdiep je in het werk van George Kohlrieser.

Wil je meer weten over onze opleiding op het gebied van coachend leiderschap waarin we ook met ‘caring’ en ‘daring’ aan de slag gaan? Download de brochure of neem contact op!

Lees artikel
Om hulp vragen...

Om hulp vragen...

09-11-2023
door Pierre Mellegers

‘Ik ga het doen.’
‘Nee, ik ga het niet doen.’ 
‘Ja, nu ga ik contact zoeken.’
‘Waar begin ik en bij wie?’


Het stellen van je hulpvraag is een grote en belangrijke stap voor je persoonlijke groei en ontwikkeling. Waarom ik dat zeg?

Stel, je hikt al maanden of misschien wel jaren ergens tegenaan. Je praat er weleens over met bekenden. Je vraagt om advies. Maar je beseft dat je in cirkeltjes loopt en dat je jezelf iedere keer opzij zet. Met excuses als: ‘ik heb nu geen tijd’, ‘dit is niet het juiste moment’ of ‘het kost me te veel'. Daarmee beperk je jezelf enorm in je groei en ontwikkeling. Door in je bestaande patronen te blijven, ontwikkel je een copingstijl en het wordt je overlevingsmechanisme. Jouw manier om met problemen om te gaan.

Anderen betrekken

Neem mij. Vroeger dacht ik dat ik het allemaal zelf moest oplossen. Met daarbij de overtuiging dat mijn eigen analyses het complete plaatje bevatte. Voor andere invalshoeken stond ik niet open. Dat heb ik lang vol gehouden totdat ik mensen waarmee ik samenwerkte begon te verliezen. De feedback destijds was ‘dat ik het toch altijd op m’n eigen manier deed’. Gelukkig ligt die tijd ver achter me en zoek ik nu juist naar afwijkende meningen en gericht advies. Anderen betrekken geeft veel meer voldoening.

Stemmetjes

Waarom doen we dat eigenlijk? Waarom beperken we onszelf in onze persoonlijke groei en ontwikkeling?

Op nummer 1: angst voor het onbekende. We houden liever vast aan onze comfortzones, zelfs als die onze persoonlijke groei in de weg zit.

Op nummer 2: beperkende overtuigingen. Een veel voorkomende overtuiging is dat je niemand nodig hebt. Gevolgd door ‘ik weet het zelf het beste’. Maar ook overtuigingen als ‘ik ben niet goed genoeg’ of ‘dit is niets voor mij’. Allemaal stemmetjes in je hoofd die je beperken in je groei.

Op nummer 3: totaal niet bezig zijn met zelfreflectie. En dat is echt een gemiste kans. Als je niet bereid bent, of niet weet, hoe je kunt leren van je ervaringen, mis je groeikansen.

Neem initiatief

Het is heel menselijk om na het lezen van mijn blog te denken, 'ja, herkenbaar, maar dit geldt niet voor mij’. Overtuigingen kunnen hardnekkig zijn.  :-) Maar misschien ben je nu wel geraakt en neem je initiatief! In dat geval geef ik je hieronder graag enkele tips die je kunt gebruiken om om hulp te vragen.

 1. Het allerbelangrijkste is, kom in actie. Niet uitstellen, maar doen! Door in actie te komen, kom je in beweging. 
 2. Vind een coach of adviseur. Dit kan online, via aanbevelingen van vrienden of collega's, of zoek een professionele coaching organisatie. Dutch Leaders is zo’n organisatie met meer dan 40 aangesloten coaches. 
 3. Investeer in jezelf. Persoonlijke ontwikkeling vergt tijd en inzet. Dus wees bereid om er energie te steken. Werk samen met je coach en houd je aan je actieplan om je doelen te bereiken.

  Ben jij er klaar voor? Bekijk hier onze mogelijkheden voor 1-op-1 coaching! 
Lees artikel
Waar luister je naar in een coachgesprek?

Waar luister je naar in een coachgesprek?

06-11-2023
door Pierre Mellegers

Deze vraag krijg ik vaak als coach en als trainer van coaches. Ik ben zelf opgeleid in de Gestalt psychologie. Dat houdt in dat een deel van mijn waarneming gebaseerd is op principes die kenmerkend zijn voor Gestalt. Als coach richt ik m’n aandacht op verschillende aspecten in een gesprek, simpelweg omdat ik me daar bovengemiddeld bewust van ben. 

Voor mij is 'luisteren' dan ook een veel breder begrip dan waar te nemen wat ik hoor. Om echt te luisteren gebruik ik bewust en onbewust veel meer zintuigen die mij van informatie voorzien en waarmee ik signalen kan oppikken. Denk daarbij aan: 

 • Verbale communicatie: de woorden waarmee iemand zich uitdrukt. 
 • Intonatie: de toon van iemands stem en de expressie van gedachten en gevoelens. 
 • Non-verbale communicatie: lichaamshouding, gebaren, oogcontact en gezichtsuitdrukkingen.
 • Emoties en gevoelens: de beleving van het vraagstuk waar over verteld wordt. 
 • Gedragspatronen: gedragingen en gewoonten, zowel in het gesprek als in het dagelijks leven. 
 • Doelen, behoeftes en verlangens: wat wil iemand opgelost hebben? Maar ook welke behoeftes zijn er. 
 • Belemmeringen: variërend van persoonlijke overtuigingen, waarden en normen, taboes tot oordelen die iemand over zichzelf heeft en over het vraagstuk. 
 • Kwaliteiten en hulpbronnen die iemand kan inzetten. 

Als Gestalt-coach focus je je specifiek op de volgende aspecten in een coachgesprek: 

 • Bewustzijn van iemand in het hier en nu: moedig iemand aan om zich bewust te worden van wat er op dit moment in zijn ervaring gebeurt. Dit kan betrekking hebben op gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties. 
 • Contact en relatie: wees je gewaar van de kwaliteit van het contact tussen jezelf en de ander. Dit omvat zowel de verbale als non-verbale interactie, evenals eventuele weerstanden of afwezigheid van contact.
 • Expressie en introjectie: Kijk naar de manier waarop iemand zichzelf uitdrukt en hoe iemand invloeden van buitenaf opneemt en internaliseert. 
 • Paradoxen en polariteiten: Wees alert op tegenstrijdigheden en polariteiten in de ervaring van de ander en ondersteun de coachee om deze te onderzoeken en te integreren.
 • Bewustzijn van weerstand: ondersteun om eventuele weerstand tegen verandering of groei te herkennen en te begrijpen.

Gestalt-coaching richt zich dus sterk op het bevorderen van bewustwording, zelfontdekking en groei in het hier en nu. Door deze waarnemingen effectief te gebruiken, kun je als Gestalt-coach de ander helpen bij persoonlijke ontwikkeling en het overwinnen van obstakels.

Wil je meer info over onze opleiding Transitie Based Coaching? Download direct de brochure! Of neem contact op voor een online kennismakingsgesprek!

Lees artikel

Cookies?

Wij maken gebruik van cookies om uw gebruikservaring binnen de website te verbeteren

Akkoord