Effectief samenwerken

Werken mét elkaar in plaats van voor elkaar, om sterker de toekomst tegemoet te treden. Wij begeleiden onze klant CRV om door middel van leiderschap van waarden de mensen in de organisatie effectiever te laten samenwerken.

Effectief samenwerken

Effectief samenwerken

De wereld en de technologie veranderen in een steeds hoger tempo. Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie blijft aansluiten op die constante verandering, én een fijne plek is om te werken? 

Effectief internationaal samenwerken

Eind 2019 stelde CRV ons de volgende vraag: ‘Kunnen jullie ons advies geven in de vertaling van onze nieuwe cultuurwaarden naar een nieuwe manier van samenwerken, en ons begeleiden in de invoering van bijbehorende vernieuwde organisatiestructuur?' 

Want CRV wil één organisatie zijn die als collectief samenwerkt, volledig transparant is en zichzelf accountable houdt. Van een top-down gestuurde organisatie naar dienstbaar leiderschap op basis van dialoog en gemeenschappelijke besluitvorming.

Voor ons een unieke kans om structuur en cultuur in elkaar te vervlechten in een op waarden gebaseerde samenwerkingsmodel. In de video hiernaast vertelt CEO Angus Haslett over hun vraagstuk, onze aanpak, de resultaten en zijn ervaring met onze samenwerking.

Daarom Dutchleaders

Naar een bloeiende toekomst!

Grensverleggend

Grensverleggend

SAMEN verleggen we jouw grenzen en die van je organisatie.
Altijd op maat

Altijd op maat

Omdat elk mens en elke organisatie uniek is in de uitdagingen waar ze mee te maken hebben.
Persoonlijk

Persoonlijk

Face to face ontmoeten is de standaard in alles wat we doen.

Onze aanpak

We kropen 'under their skin' door gesprekken te houden met circa 115 medewerkers. Deze gesprekken hadden betrekking op de huidige cultuur en de beoogde nieuwe waarden. En alle afdelingen waren vertegenwoordigd. Dit gaf ons een gefundeerde inkijk in hoe medewerkers de organisatie ervaarden.

Het programma

We ontwikkelden samen een programma om met de nieuwe waarden én de aandachtspunten uit de gesprekken aan het werk te gaan. Dat leiderschapsprogramma bestaat uit zes modules die ieder één van deze waarden of punten behandelen, op zowel leiderschapshouding als -gedrag. Aan de basis stond het secure base leiderschap, een fundamentele benadering in het creëren van psychologische veiligheid als basis voor cultuur. Andere concepten zijn high performing teams, deep democracy, gezamelijke betekenisgeving, coachend leiderschap en storytelling.

Daarnaast hebben we een train de trainer programma aangeboden om intern de aandacht voor commercial awareness te vergroten. Op die manier worden eigen collega’s aanjager van het bewustzijn dat de klant centraal staat in alles wat CRV onderneemt - gezien haar coöperatieve structuur.

Eén van onze andere adviezen betrof de invoering van de matrixstructuur. 

Effectief samenwerken kernwaarden

De tussentijdse resultaten?

Alle 70 leiders zijn inmiddels getraind in het secure base gedachtengoed, high performing teams en deep demoracy. Daardoor zien we over de hele breedte van alle teams meer verantwoordelijkheid en meer openheid naar elkaar om het gesprek en de samenwerking aan te gaan. In lijn met de gekozen leiderschapsambitie heeft er ook een workshop plaatsgevonden waarin het element van gezamenlijke betekenisgeving centraal stond.

Bij de start van het leiderschapsprogramma is een cultuur survey gehouden, en een jaar later weer. De uitkomsten op alle drie de cultuurwaarden geven aan dat deze prominenter beleefd worden - een positieve stijging! Ook zien we dat de matrix structuur werkt ter bevordering van de samenwerking en de besluitvorming. 

De toekomst

Het leiderschapsprogramma continueert met de focus op het ontwikkelen van leiderschap. Daarnaast wordt voor de medewerkers een aanvullend programma gemaakt om de centrale waarden te verbinden aan hun persoonlijke ontwikkeling. 

Wil jij dit ook? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Cookies?

Wij maken gebruik van cookies om uw gebruikservaring binnen de website te verbeteren

Akkoord