Wat is nu precies mensgerichtheid in organisaties?

Naast ondernemer ben ik gelukkig ook nog bijna dagelijks werkzaam als coach en trainer bij mijn eigen organisatie. Met onze opleidingen en trainingen richten we ons op het ontwikkelen van mensgericht leiderschap binnen organisaties. En gelukkig, steeds meer bedrijven ontdekken het belang hiervan en willen hierin investeren. 

Vraag jij je nu ook af waarom ook jij zou moeten investeren in de mensgerichtheid van jouw organisatie? Stel jezelf dan eerst de volgende twee vragen:


1. Welke mensen om jou heen kennen jou als mens en welke waarde heeft dat voor jou en voor jou mensen?


2. Hoe ver reikt jouw verantwoordelijkheid om voor mensen van betekenis te zijn?

Wat bepaalt succes?

Voor de reden achter mijn vragen, ga ik terug in de tijd, het jaar 2000.
Ik werkte toen bij een accounts- en adviesorganisatie als HR-manager. Van m’n werkgever kreeg ik de kans om een coachopleiding te volgen die bekend stond als ‘soft’. Wat ik toen nog niet wist, en gedurende de opleiding ontdekte, was dat het succes van iedere professional niet alleen bepaald werd door wat iemand op z’n werk presteerde, maar vooral door hoe diegene zijn leven als geheel georganiseerd had. Zowel zakelijk als privé. Dus alles waar je als mens mee van doen hebt: van tijd voor jezelf nemen, voor je gezin, familie en vrienden, investeren in een gezond leven, jezelf blijven uitdagen, zorgen voor voldoende (nacht)rust, tot investeren in je persoonlijke ontwikkeling.

Strikte scheiding

Door de opleiding ontwikkelde ik mezelf tot Gestalt coach en ik had in vrij korte tijd veel collega’s die op allerlei levensthema’s gecoacht wilden worden. In die tijd heb ik mijn visie op mensgericht leiderschap ontwikkeld. Ik denk dat ik iets te ver vooruitliep, want er was toen nog een strikte scheiding tussen verantwoordelijkheden. Zakelijke mens thema’s behoorde tot het domein van HRM, in de sfeer van arbeidsvoorwaarden. Privéaangelegenheden, daar moest de werknemer zelf voor zorgen. Terwijl ik merkte dat juist daar veel behoefte aan was. Aandacht voor persoonlijk welzijn. Ik had het dan ook best druk als coach naast mijn verantwoordelijkheden als HR-manager. En daar begon het bij mij te schuren. Nog meer regeltjes maken over verlof en dat je vrije dagen kon kopen, was niet de oplossing voor iemand die last had van werkdruk.

Meer 'Mens' dan 'Human Resource'

Ik begon me te richten op leiderschapsontwikkeling met als visie dat als leiders de noodzaak zagen voor mensgerichtheid, dat er dan ruimte ontstond voor medewerkers om zichzelf te kunnen zijn, als mens en niet als een ‘human resource'. Mensgerichtheid is dan ook de hele mens zien, zijn context, privé, zakelijk, zijn ambities, verlangens, zijn ups en downs. Leidinggevenden die deze visie omhelsden waren schaars, toen...

We zijn nu 23 jaar verder. Het is groots om te zien dat er een kentering gaande is. Steeds meer organisaties zien de noodzaak om de mens in zijn geheel te zien en vragen zich af hoe je dat vertaald naar goed leiderschap. De beweging is gaande, maar we zijn er nog niet!

Ben je nieuwsgierig hoe jouw organisatie naar een mensgerichte manier van leiding geven kan ontwikkelen? Neem contact met mij op!