Opleiding tot transitie based coach

Als mens én als leidinggevende, HR professional, L&D adviseur of beginnend coach is professioneel begeleiden jouw tweede natuur. Maar je voelt dat het tijd is om jouw coachingsvaardigheden naar een hoger niveau te brengen. Meld je dan aan voor onze opleiding Transitie Based Coaching!

Opleiding tot transitie based coach

Coachend leidinggeven

De gesprekken die je voert met je werknemers of je coachees krijgen niet altijd de verdieping die jij wil. Je ervaart weerstand om belangrijke vragen te stellen en durft je waarnemingen niet te benoemen. Het onvermogen om de ander écht te bereiken knaagt. En maakt je regelmatig onzeker. Je hebt het gevoel dat je tekortschiet, als leidinggevende en als coach. 

De opleiding Transitie Based Coaching helpt je jezelf te begrijpen in wie je zelf bent en hoe dat jou in staat stelt om anderen te begeleiden in hun vraagstukken en (professionele) ontwikkeling. Het scherpt je vaardigheden aan om betere vragen te stellen, je sensitiviteit optimaal te gebruiken en signalen te herkennen. Je leert meer op je gevoel te varen en hoe je dat professioneel in kan zetten om jouw werknemers of coachees verder te helpen in hun ontwikkeling. Zodat jij volledig jouw potentieel benut.

Download de brochure!
Coachend leidinggeven

Naar een next level?

We've got you covered!

Transitie Based Coaching

De opleiding voor next level coaching

De essentie van transitie based coaching is het begeleiden van cliënten in het proces naar een volgende fase van groei en ontwikkeling. Daarbij werk je continu met secure base en dat wat in het hier-en-nu aandacht behoeft. 

Begeleiden van het transitieproces

In de opleiding tot transitie based coach leren we je werken met secure base, je eigen gewaarzijn en onderlinge dynamische processen. Dat betekent dat je als coach als spiegel fungeert voor de cliënt, terwijl je onderdeel uitmaakt van zijn of haar transitieproces. In het hier-en-nu coachen vraagt om een attitude van volledige aanwezigheid en een gespreksmethode die wij gestalt dialoog noemen. Deze methode stelt je in staat om het transitieproces in volledige verbinding met de cliënt te begeleiden.

Gestalt methode

Gestalt transitiecirkel 

Je leert om de dialoog te voeren aan de hand van de gestalt transitiecirkel: een fasencirkel voor persoonlijke ontwikkeling. Het laat zien hoe we in onze levensloop verschillende thema’s doorleven. Dit helpt jou als coach om deze thema’s te begeleiden op momenten dat mensen vastlopen in hun leven of in hun ontwikkeling. De gestalt-transitiecirkel is een ervaringsgericht model. Het gaat er vanuit dat mensen leren door concreet te ervaren. 

Thema’s

Tijdens de opleiding behandelen we de thema’s uit de gestalt-transitiecirkel. Als coach begeleidt je processen door met de ander op onderzoek te gaan naar nieuwe inzichten, te experimenteren met nieuw gedrag en de realiteit anders waar te nemen. Daarin neem je altijd je eigen levensloop en ervaringen mee. Daarom starten we deze opleiding ook bij jou. Op deze manier werk je aan jezelf en ontwikkel je tegelijkertijd de vaardigheden en methodieken om anderen te begeleiden. 

Wat kan je verwachten?

Al wandelend door de gestalt transitie cirkel, maak je kennis met een tal van methoden en technieken. Waardoor je leert:

 • Een diagnose te stellen;
 • In het hier-en-nu te werken;
 • Jezelf in te zetten als interventie;
 • Transitie fasen te onderscheiden;
 • Een breed repertoire aan begeleidingsmethoden in te zetten;
 • Sensitiever te zijn in verbale en non-verbale signalen;
 • Een goed onderscheid te maken tussen coaching en therapie.

 

Na deze opleiding zie je meer en durf je meer, waardoor het contact met je medewerkers of je coachees dieper en effectiever wordt. Je wordt een stevigere coach en hoeft nooit meer te twijfelen aan je eigen kwaliteiten. 

"Sterke combinatie van twee prachtige mensen! Ze vullen elkaar uitstekend aan en zijn in staat om
de opleiding te dragen, qua inhoud, naar behoefte en het creëren van vertrouwen".

De trainers

Pierre heeft ruim 28 jaar ervaring in mens- en organisatie georiënteerde rollen: HRM en MD professional, opleider, trainer, coach in zowel de profit als non-profit op allerlei levels in organisaties. Pierre heeft informatica gestudeerd en tevens zijn bachelor in HRM en een master in Change Management (SIOO). Voorts is hij gecertificeerd gestaltcounselor en coach. ‘Ik richt me in mijn werk graag op het snijvlak van strategie, professionele ontwikkeling en het faciliteren van samenwerkingstransities. Het is fascinerend om het verborgen potentieel in mensen vrij te maken'. 

Annemie werkt ruim 25 jaar als trainer, coach en facilitator voor zeer diverse organisaties (profit en social-profit). ‘Sommige thema’s vragen diepgang en daarom schoolde ik me bij tot gecertificeerd gestalttherapeut, -coach, - supervisor en systemisch familie- en organisatieopsteller. Mijn passie gaat uit naar het opleiden van coaches, leidinggevenden, trainers en andere professionals. Ik werk graag op het raakvlak tussen mens en werk, net daar waar échte transities plaats vinden'. 

Trainers Coachend Leidinggeven

De praktische zaken

De opleiding tot Transitie Based Coach bestaat uit 114 opleidingsuren.
Deze zijn verdeeld over:

 • 6 bijeenkomsten van 2 aaneengesloten dagen; 
 • intervisie momenten;
 • zelfstudie; 
 • praktijkexamen.

De opleiding tot Transitie Based Coach kost € 3.625,- excl. btw.

Download de brochure voor de data en overige details!

Cookies?

Wij maken gebruik van cookies om uw gebruikservaring binnen de website te verbeteren

Akkoord